autonics-sensor-0

حسگرها

حسگرها معمول و اساسی ترین اجزا در اتوماسیون محسوب می شوند. آتونیکس حسگرهای بسیار متنوعی شامل حسگرهای مجاورتی، فتوالکتریک، فیبر نوری و فشار برای حداکثر راندمان کاربری را فراهم می اورد.
autonics-sensor-1

حسگرهای پراکسی یا هم محوری


حسگر های پراکسی راه حل های مشترکُ قابل اعتماد و بادوام برای کاربرد هایی است که نیاز به آشکار سازی بدون تماس باشد.

autonics-sensor-2

حسگرهای نوری الکتریکی یا فتوالکتریک


حسگرهای نوری الکتریکی برای آشکارسازی فاصله / حضور یا عدم حضور اشیاء ، به کمک نصب فرستنده و گیرنده نوری بکار برده می شوند.

autonics-sensor-3

حسگرهای ناحیه ای (حسگرهای پیکینگ)


حسگرهای ناحیه شبکه های راحت و دارای کاربرد عمومی هستند که برای آشکارسازی عبور اشیاء در ناحیه های مشخص شده بکار گرفته می شوند.

autonics-sensor-4

حسگرهای درب / سمت حرکت درب


این حسگر ها از نوع فتوالکتریک بوده و بطور عمومی در سیستم های مدیریت درب های خودکار یا اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرند.

autonics-sensor-5

حسگرهای فیبرنوری


حسگرهای فیبر نوری راه حل های کاملی برای کاربردهای مختلف آشکارسازی تسوط بکار گیری حسگرهای کنترل از راه دور و کابل های فیبر نوری و تقویت کننده ها می باشند.

autonics-sensor-6

رمزگذاران یا اینکودرهای چرخنده


اینکودرهای چرخنده یا دوار برای نمایش الکترونیکی وضعیت میله یا شفت دوار توسط تبدیل حرکت چرخشی به پالس های الکترونیکی بکار گرفته می شوند.

autonics-sensor-7

حسگرهای فشار


حسگرهای فشار وسایلی هستند که در انواع مختلف کاربرد هایی که نیاز به اندازه گیری دقیق گازها و مایعات باشد مورد استفاده قرا می گیرند.