حسگرهای پراکسی یا هم محوری آتونیکس | Autonics Proximity Sensors

m1

Autonics Proximity Sensors
حسگرهای پراکسی یا هم محوری آتونیکس

حسگرهای پراکسی معمول ترین و قابل اجرا ترین راه حل برای آشکار سازی بدون تماس است. معمول ترین حسگرهای پراکسی نوع القائی آن است که برای حس کردن و نشان دادن قطعه ای که از روبرو در حال عبور است یک میدان الکترومغناطیس ایجاد می کند. این معمولا، راحت ترین فن آوری برای بکار گیری هدف فلزی است که در فاصله یک یا دو اینچ از روبرو در حال حرکت است.شرکت آتونیکس 12 نوع محصول از 6 نوع حسگر پراکسی ، هم از نوع القائی و هم خاذنی است وسهم بازار شماره یک در کره را برای بیش از ده سال برای خود نگهداشته داشته است و هنوز تلاش دارد تا مصولات پیشرفته و با کیفیت وارد بازار کند و حس اعتمادی را در سطح بالای استاندارد های جهانی برانگیخته است. اگر شما بدنبال موثرترین و قابل اعتمادترین حسگر پراکسی هستید، آتونیکس بهترین پاسخ برای شماست.

حسگرهای پراکسی یا هم محوری آتونیکس
نوع سیلندری یا استوانه ای القائی نوع مربعی القائی نوع خازنی کوپلر یا تزویج کننده انتقال
PR SERIES PR SERIES
حسگر مجاورتی نوع استوانه ای
دریافت کاتالوگ
AS SERIES AS SERIES
حسگر مجاورت ی نوع سنجش از فاصله دور
دریافت کاتالوگ
CR SERIES CR SERIES
Electric Capacitive Type Proximity Sensor
دریافت کاتالوگ
PET18-5 SERIES PET18-5 SERIES
جفت انتقال
دریافت کاتالوگ
PRA SERIES PRA SERIES
حسگر مجاورتی نوع مقاوم به پاشش
دریافت کاتالوگ
PS/PSN SERIES PS/PSN SERIES
Rectangular Type Proximity Sensor
دریافت کاتالوگ
PRD/PRDW SERIES PRD/PRDW SERIES
Long Distance Sensing Proximity Sensors
دریافت کاتالوگ
PFI SERIES PFI SERIES
حسگر مجاورتی نوع تخت
دریافت کاتالوگ
PRDAT/PRDAWT SERIES PRDAT/PRDAWT SERIES
حسگر مجاورتی سنجش فاصله طولانی نوع مقاوم در برابر پاشش
دریافت کاتالوگ
PRDT/PRDWT SERIES PRDT/PRDWT SERIES
حسگر مجاورتی القایی فاصله طولانی استوانه DC نوع 2 سیم
دریافت کاتالوگ
PRDCM SERIES PRDCM SERIES
حسگر مجاورتی نوع اتصال فاصله طولانی
دریافت کاتالوگ
PRCM SERIES PRCM SERIES
حسگر مجاورتی نوع اتصال استوانه ای
دریافت کاتالوگ
PRW SERIES PRW SERIES
Cylindrical Cable Outgoing Connector Type Proximity Sensor
دریافت کاتالوگ
PRACM SERIES PRACM SERIES
Cylindrical Spatter-Resistant Connector Type Proximity Sensors
دریافت کاتالوگ
PRDACM SERIES PRDACM SERIES
Cylindrical Long-Distance Spatter-Resistant Connector Type Proximity Sensors
دریافت کاتالوگ