رمزگذاران یا اینکودرهای چرخنده آتونیکس | Autonics Rotary Encoders

m6

Autonics Rotary Encoders
رمزگذاران یا اینکودرهای چرخنده آتونیکس

اینکودرهای چرخنده را برای نمایش الکترونیکی وضعیت شفت و میله چرخنده (دستگاه) ، به کمک تبدیل حرکت دوار به پالس های الکترونیکی بکار می گیرند. پالس های خروجی اینکودر شمارش شده و توسط واحد کنترل برای تعیین وضعیت دستگاه و سرعت آن ارزیابی می شوند.؛ که این در زمانیکه به دقت و قابلیت انعطاف در حرکت کنترلی داریم بسیار مفید خواهد بود. سرعت بالای عملیات و سرعت سیستم تعداد چرخش را کاهش داده و خروجی کلی در محیط کارخانه را بالا می برد. اینکودرهای چرخشی آتونیکس در اندازه های مختلف و انواع گوناگون کیفیت بالا ساخته شده و دقت اندازه گیری وضعیت عملیات و سرعت شفت چرخشی و غیره را برای اهداف دقیق تر کنترلی فراهم می آورد.

رمزگذاران یا اینکودرهای چرخنده آتونیکس
اینکودر یا رمز گذار اینکودر قدر مطلق
ENHP SERIES ENHP SERIES
کدگذار روتاری نوع افزایشی قابل حمل با دسته
دریافت کاتالوگ
ENP SERIES ENP SERIES
کدگذار روتاری مطلق نوع شفت قطر Ø60mm
دریافت کاتالوگ
E40 SERIES E40 SERIES
کدگذار روتاری افزایشی نوع شفت قطر Ø40mm / نوع توخالی / نوع توکار
دریافت کاتالوگ
EP58 SERIES EP58 SERIES
رمزگذار روتاری مطلق نوع شفت با قطر Ø58mm / نوع توخالی توکار
دریافت کاتالوگ
E50S SERIES E50S SERIES
کدگذار روتاری افزایشی نوع شفت قطر Ø50mm
دریافت کاتالوگ
EP50S SERIES EP50S SERIES
کدگذار مطلق روتاری نوع شفت قطر Ø50mm
دریافت کاتالوگ
E58 SERIES E58 SERIES
کدگذار روتاری افزایشی نوع شفت قطر Ø58mm / نوع توخالی / نوع توکار
دریافت کاتالوگ
EPM50 SERIES EPM50 SERIES
کدگذار چرخشی چند نوبت نوع مطلق
دریافت کاتالوگ
E20S/E20HB SERIES E20S/E20HB SERIES
کدگذار روتاری افزایشی نوع شفت با قطر Ø20mm / نوع توخالی نوع توکار
دریافت کاتالوگ
E50S-C SERIES E50S-C SERIES
کدگذار افزایشی روتاری نوع شفت قطر Ø50mm (نوع اتصال)
دریافت کاتالوگ
E30S SERIES E30S SERIES
Diameter Ø30mm Shaft type Incremental Rotary encoder
دریافت کاتالوگ
E60H SERIES E60H SERIES
کدگذار افزایشی روتاری نوع شفت توخالی قطر Ø60mm
دریافت کاتالوگ
E68S SERIES E68S SERIES
کدگذار روتاری افزایشی نوع شفت قطر Ø68mm
دریافت کاتالوگ
E80H SERIES E80H SERIES
کدگذار روتاری افزایشی نوع شفت توخالی قطر Ø80mm
دریافت کاتالوگ
E100H SERIES E100H SERIES
کدگذار روتاری افزایشی نوع شفت توخالی قطر Ø100mm
دریافت کاتالوگ
ENA SERIES ENA SERIES
کدگذار روتاری افزایشی نوع شفت نصب جانبی
دریافت کاتالوگ
ENC SERIES ENC SERIES
کدگذار روتاری نوع چرخ اندازه گیری افزایشی
دریافت کاتالوگ
ENH SERIES ENH SERIES
کدگذار روتاری نوع مدیریت دستی افزایشی
دریافت کاتالوگ
E18S SERIES E18S SERIES
رمزگذاری چرخشی افزایشی نوع شفت قطر ø18mm
دریافت کاتالوگ
E15S SERIES E15S SERIES
Ø15 mm Shaft-Type Incremental Rotary Encoders
دریافت کاتالوگ
کوپلینگ یا تزویج قابل انعطاف
ERB SERIES ERB SERIES
کوپلینگ انعطاف پذیر
دریافت کاتالوگ