m4

Autonics Door Sensors
حسگرهای درب - سمت حرکت درب آتونیکس

حسگرهای درب / جنب درب بطور کلی در سیستم های خودکار مدیریت درب بکار برده می شوند و در دسته حسگرهای موج نوری فتوالکتریک مقوله بندی می شوند. این حسگرها اشعه های ماروائ بنفش را از طریق لنزهایی که بطور خاص طراحی شده اند تا حضور یا عدم حضور اشیاء را نمایش دهند. سری ADS آتونیکس خدمات حسگری فوق العاده دقیقی را به منظور تامین ایمنی و قابلیت اعتماد بیشتر در سیستم های مدیریت درب ارائه می دهد.

 

 

حسگرهای درب حسگرهای نوری بالای درب
ADS-A SERIES ADS-A SERIES
سنسور درب خودکار


دریافت کاتالوگ

ADS-SE SERIES ADS-SE SERIES
سنسور درب جانبی


دریافت کاتالوگ