m3

Autonics Area Sensors
حسگرهای ناحیه ای (حسگرهای پیکینگ) آتونیکس

حسگرها ی ناحیه ای چند گونه ، با استفاده راحت ، شبکه نوری غیر ایمنی است که چند دسته نور را برای آشکارسازی اشیاء در حال حرکت در ناحیه های معینی ساطع می کنند. حسگرهای ناحیه ای آتونیکس دارای طراحی بدنه باریک ، کوچک و بسته و فشرده است که راه حل های قابل اعتماد تری برای تجهیزات دارای حسگر در فواصل دور و همراه با تجهیزات پیشرفته ایجاد کرده و با منطقی ترین قیمت عرضه می شود. حسگرهای ناحیه ای آتونیکس، که تحت محصولات ناحیه ای مقوله بندی شده اند، برای آشکار سازی دقیق (اشیاء) و کاربردهای مونتاز ایده آل می باشند.

 

 

حسگرهای حوزه یا ناحیه ای
BWC SERIESBWC SERIES
به حداقل رساندن تاثیر نور خورشید / نور زیاد و باران / گرد و غبار


دریافت کاتالوگ

BW SERIESBW SERIES
حسگر ناحیه ای با فاصله سنجش طولانی


دریافت کاتالوگ

BWP SERIESBWP SERIES
حسگر ناحیه ای با قالب پلاستیکی


دریافت کاتالوگ

BWPK SERIESBWPK SERIES
سنسور گزینشی


دریافت کاتالوگ