حسگرهای ناحیه ای (حسگرهای پیکینگ) آتونیکس | Autonics Area Sensors

m3

Autonics Area Sensors
حسگرهای ناحیه ای (حسگرهای پیکینگ) آتونیکس

حسگرها ی ناحیه ای چند گونه ، با استفاده راحت ، شبکه نوری غیر ایمنی است که چند دسته نور را برای آشکارسازی اشیاء در حال حرکت در ناحیه های معینی ساطع می کنند. حسگرهای ناحیه ای آتونیکس دارای طراحی بدنه باریک ، کوچک و بسته و فشرده است که راه حل های قابل اعتماد تری برای تجهیزات دارای حسگر در فواصل دور و همراه با تجهیزات پیشرفته ایجاد کرده و با منطقی ترین قیمت عرضه می شود. حسگرهای ناحیه ای آتونیکس، که تحت محصولات ناحیه ای مقوله بندی شده اند، برای آشکار سازی دقیق (اشیاء) و کاربردهای مونتاز ایده آل می باشند.

حسگرهای ناحیه ای (حسگرهای پیکینگ) آتونیکس
حسگرهای حوزه یا ناحیه ای
BWC SERIES BWC SERIES
به حداقل رساندن تاثیر نور خورشید / نور زیاد و باران / گرد و غبار
دریافت کاتالوگ
BW SERIES BW SERIES
حسگر ناحیه ای با فاصله سنجش طولانی
دریافت کاتالوگ
BWP SERIES BWP SERIES
حسگر ناحیه ای با قالب پلاستیکی
دریافت کاتالوگ
BWPK SERIES BWPK SERIES
سنسور گزینشی
دریافت کاتالوگ