تایمر های آتونیکس | Autonics Timers

m11

Autonics Timers
تایمر های آتونیکس

شمارنده ها و تایمر ها (زمان سنج ها) ابزارهای اساسی مورد استفاده در فرایند خودکار یا اتوماسیون در صنایع گوناگون است. شرکت آتونیکس طیف وسیعی از شمارنده ها و زمان سنج های صنعتی را طراحی نموده و مورد آزمایش قرار داده است و رتبه استاندارد جهانی را کسب نموده است.

تایمر های آتونیکس
تایمر (زمان سنج) آنالوگ تایمر (زمان سنج) دیجیتال
ATS SERIES ATS SERIES
محدوده وسیع گزینه های تامین انرژی و تنظیم زمان در طرح باریک
دریافت کاتالوگ
LE8N SERIES LE8N SERIES
تایمر LCD هشت رقمی نوع باتری داخلی یا فشرده
دریافت کاتالوگ
ATN SERIES ATN SERIES
DIN W48 × H48mm ، تایمر چند کاربردی ولتاژ جهانی
دریافت کاتالوگ
LE365S-41 SERIES LE365S-41 SERIES
تایمر هفتگی / سالانه DIN W48XH48mm اندازه کوچک
دریافت کاتالوگ
AT8PSN/AT8PMN SERIES AT8PSN/AT8PMN SERIES
DIN W48 × H48mm ، تایمر تاخیری خاموش حالت جامد
دریافت کاتالوگ
LE7M-2 SERIES LE7M-2 SERIES
W72 × H72mm ، تایمر هفتگی / سالانه
دریافت کاتالوگ
AT8SDN SERIES AT8SDN SERIES
DIN W48 × H48mm تایمر ستاره - دلتا
دریافت کاتالوگ
LE3S SERIES LE3S SERIES
تایمر ال سی دی دیجیتال DIN W48 × H48mm
دریافت کاتالوگ
ATE SERIES ATE SERIES
DIN W48 × H48mm تایمر تاخیری حالت جامد
دریافت کاتالوگ
LE4S SERIES LE4S SERIES
تایمر ال سی دی دیجیتال نور پس زمینه DIN W48 × H48mm
دریافت کاتالوگ
ATM SERIES ATM SERIES
Miniature Analog Timers (W 22 mm x H 28 mm)
دریافت کاتالوگ
FSE SERIES FSE SERIES
تایمر دیجیتال DIN W48 × H48mm
دریافت کاتالوگ
ATS8SD-4 SERIES ATS8SD-4 SERIES
Small Star-Delta Timer
دریافت کاتالوگ
ATS8W/ATS11W SERIES ATS8W/ATS11W SERIES
Small Twin Timers
دریافت کاتالوگ
ATS8P SERIES ATS8P SERIES
Power OFF Delay Analog Timer With Free Power
دریافت کاتالوگ