منبع تغذیه های آتونیکس | Autonics Switching power supply

m17

Autonics Switching power supply
منبع تغذیه های آتونیکس

این محصول برای گرم و خنک کردن هیتر، اجاق یا کوره الکتریکی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد و نیز برای کنترل توان تغذیه شده به هیتر ، کوره الکترونیکی موتور و به منظور چرخش موتور و غیره طراحی گردیده است.

منبع تغذیه های آتونیکس
منبع تغذیه کوچک با حالت کلیدی منبع تغذیه با حالت کلیدی منبع تغذیه با حالت کلیدی - ریلی با استاندارد DIN
SP SERIES SP SERIES
منبع تغذیه سوئیچینگ نوع نصب ریلی DIN
دریافت کاتالوگ
SPA SERIES SPA SERIES
منبع تغذیه سوئیچینگ با حداقل سازی نویز و موج
دریافت کاتالوگ
SPB SERIES SPB SERIES
تامین انرژی حالت سوییچینگ ریلی DIN
دریافت کاتالوگ