درایور های استپ موتور آتونیکس | Autonics Stepper Motor Drivers

m22

Autonics Stepper Motor Drivers
درایور های استپ موتور آتونیکس

درایور ها ، استپ موتور ها را با فرمان تجهیزات کنترلی کلاس بالاتر آن مانند پی ال سی، کنترلر و غیره کنترل می کند. موتور پله ای 2 و 5 فاز محرک های با دقت بالا و با پاسخ سریع بطور مشخصی راه حل های بهینه شده برای کنترل کارآمد تر هر موتور پله ای می باشند.

درایور های استپ موتور آتونیکس
درایور استپ موتور 5 فاز کوچک درایور استپ موتور 5 فاز درایور استپ موتور 2 فاز
MD5-HD14-2X/3X SERIES MD5-HD14-2X/3X SERIES
درایور استپ موتور میکرو 5 مرحله ای چند محوری
دریافت کاتالوگ
MD5-ND14 SERIES MD5-ND14 SERIES
درایور استپ موتور 5 مرحله ای
دریافت کاتالوگ
MD2U-MD20 SERIES MD2U-MD20 SERIES
2Phase Micro Stepper Motor Driver
دریافت کاتالوگ
MD5-HD14 SERIES MD5-HD14 SERIES
درایور استپ موتور میکرو 5 مرحله ای
دریافت کاتالوگ
MD2U-ID20 SERIES MD2U-ID20 SERIES
2Phase Intelligent Stepper Motor Driver
دریافت کاتالوگ
MD5-HF14 SERIES MD5-HF14 SERIES
درایور استپ موتور میکرو 5 مرحله ای
دریافت کاتالوگ
MD2B-GD30 SERIES MD2B-GD30 SERIES
2Phase Bipolar Stepper motor Driver
دریافت کاتالوگ
MD5-HF14-AO SERIES MD5-HF14-AO SERIES
درایور استپ موتور میکرو 5 مرحله ای
دریافت کاتالوگ
MD5-HF28 SERIES MD5-HF28 SERIES
درایور استپ موتور 5 مرحله ایی
دریافت کاتالوگ