جعبه های اتصال آتونیکس | Autonics Sensor Distribution Boxes

autonics-connector-5

Autonics Sensor Distribution Boxes
جعبه های اتصال آتونیکس

جعبه های ترمینال سنسور می توانند ارتباطات سنسور را ساده کنند و انعطاف پذیری نصب سنسور های متعدد در برنامه های مختلف را فراهم می سازند.

جعبه های اتصال آتونیکس
جعبه اتصال
PT SERIES PT SERIES
جعبه اتصال
دریافت کاتالوگ