سنسور کنترلر های آتونیکس | Autonics Sensor Controllers

m16

Autonics Sensor Controllers
سنسور کنترلر های آتونیکس

سنسور (حسگر) کنترلر ورودی خود را از حسگر دریافت نموده ، آنرا با اشکال مختلف ارائه و به مدار منطقی انتقال می دهد و آنرا برای رله خروجی می سازد . (یا خارج می سازد)

سنسور کنترلر های آتونیکس
کنترل کننده حسگر عملکرد خطا کنترلر حسگر
PA10 SERIES PA10 SERIES
کنترلر حسگر چندکاره
دریافت کاتالوگ
PA12 SERIES PA12 SERIES
کنترلر حسگر
دریافت کاتالوگ