چراغ های راهنما آتونیکس | Autonics Pilot Lights

autonics-switch-5

Autonics Pilot Lights
چراغ های راهنما آتونیکس

لامپ های راهنما منابع نوری هستند که برای نشان دادن و تشخیص چشمی کنترل گوناگون یا وضعیت عملیات کاربردها مورد استفاده قرار می گیرند.

چراغ های راهنما آتونیکس
نوع صاف نوع گنبدی نوع شیپوری
L2RR-L3 SERIES L2RR-L3 SERIES
لامپ های خلبان FLAT TYPE Ø22 / 25
دریافت کاتالوگ
L2RR-L1 SERIES L2RR-L1 SERIES
لامپ های خلبان DOME TYPE Ø22 / 25
دریافت کاتالوگ
L2RR-L2 SERIES L2RR-L2 SERIES
لامپ های خلبان HORN TYPE Ø22 / 25
دریافت کاتالوگ
L3RF-L3 SERIES L3RF-L3 SERIES
لامپ های خلبان FLAT TYPE Ø30 (تراز)
دریافت کاتالوگ
L2RR-L4 SERIES L2RR-L4 SERIES
چراغ های خلبانی Ø22/25 (بسط یافته/تخت سر مربعی)
دریافت کاتالوگ
LQ3RF-L4 SERIES LQ3RF-L4 SERIES
چراغ های خلبانی Ø30 (تراز/تخت سر مربعی)
دریافت کاتالوگ