autonics-connector-1

Autonics I/O Terminal Blocks
بلوک های ورودی و خروجی آتونیکس

بلوک ها و قطعات ترمینالی ورودی / خروجی بطور وسیع برای مرتبط کردن انواع دستگاه ها در محیط های صنعتی و تکمیل پیکربندی های سیستم های ایده آل مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

واسط - اینترفیسرله
AFL/AFR SERIESAFL/AFR SERIES
راحت برای کار سیم کشی با طراحی باریک


دریافت کاتالوگ

ABS SERIESABS SERIES
راه حل بهینه برای اجرای بارهای متنوع با استفاده از سیگنال های خروجی PLC


دریافت کاتالوگ

AFL SERIESAFL SERIES
اتصال سریع رابط بلوک ترمینال (نوع پین بدون پیچ)


دریافت کاتالوگ

ABL SERIESABL SERIES
بلوک ترمینال رله بدون پیچ با ورودی قابل تغییر (NPN، PNP common) و خروجی (مستقل، مشترک)


دریافت کاتالوگ

AFR SERIESAFR SERIES
اتصال سریع رابط بلوک ترمینال (نوع گیره افزایشی)


دریافت کاتالوگ

AFS SERIESAFS SERIES
ایده آل برای نوع اتصال PLC و کنترلر های اختصاصی


دریافت کاتالوگ

مشترکاتصال دهنده حسگر
ACS SERIESACS SERIES
با توجه به ساخته شدن در PCB مشترک ، میله جهنده مورد نیاز نیست.


دریافت کاتالوگ

AFE SERIESAFE SERIES
کار سیم کشی آسان با استفاده از حسگر اتصالی ( سریCNE )


دریافت کاتالوگ