کابل های اتصال دهنده آتونیکس | Autonics Connector Cables

autonics-connector-4

Autonics Connector Cables
کابل های اتصال دهنده آتونیکس

کابل های اتصال دهنده آتونیکس با سنسورهای نوع اتصال مجاورتی ، سنسورهای فوتوالکتریک و اینکودر ها (رمزگذار چرخشی) استفاده می شوند ، طول و تنظیمات مختلف در دسترس هستند.

کابل های اتصال دهنده آتونیکس
کابل اتصال دهنده (Encorder) کابل اتصال دهنده (Sensor)
CID SERIES CID SERIES
کابلهای رابط (انواع سوکت پلاگین / افزونه پلاگین)
دریافت کاتالوگ
CID/CLD SERIES CID/CLD SERIES
کابلهای رابط ( انواع سوکت / پلاگین)
دریافت کاتالوگ