وسایل کمکی آتونیکس | Autonics Accessories

autonics-switch-6

Autonics Accessories
وسایل کمکی آتونیکس

وسایل کمکی یک قطعه کمکی برای اتصال، جدا سازی و نصب کلیدهای کنترلی می باشد. قطعه کمکی مزبور شامل بلوک کنتاکت یا اتصالات کلیدها، نیم پلیت یا صفحه اطلاعات کلید اضطراری، پوشش محافظ کلید اضطراری ، درپوش ضد آب و آچار رینگ قفل می باشند.

وسایل کمکی آتونیکس
بلوک اتصال کلیدی جعبه کلید
SA-CA/CB/LD/LA SERIES SA-CA/CB/LD/LA SERIES
بلوک اتصالی سوییچ ها
دریافت کاتالوگ
SA-SB/TB SERIES SA-SB/TB SERIES
جعبه سوییچ ها
دریافت کاتالوگ
اسامی سوئیچ های اضطراری محافظ کلید اضطراری
SA-NS/NL SERIES SA-NS/NL SERIES
پلاک سوییچ اخطار
دریافت کاتالوگ
SA-EG SERIES SA-EG SERIES
لایه محافظ سوییچ های اضطراری
دریافت کاتالوگ
درپوش ضد نفوذ آب آچار حلقه ای قفل شو
SA-WP/WL SERIES SA-WP/WL SERIES
کلاهک ضدآب Ø22 / 25
دریافت کاتالوگ
SA-LH SERIES SA-LH SERIES
دسته برای قفل کردن سوئیچ Ø22 / 25 (غیر تراز)، Ø30 (تراز)
دریافت کاتالوگ