autonics-controller-0

کنترل کننده ها

کنترل کننده ها به نحو وسیعی در سیستم های کنترل صنعتی جهت تنظیم یا حفظ خروجی های مطلوب فرایندهای خاص در محدوده مورد نظر به کار برده می شوند. آتونیکس محدوده متنوعی از کنترل کننده های با دقت و قابلیت اطمینان بالا را برای کنترل ایده ال سیستم فراهم می اورد.
autonics-controller-1

کنترلر های حرارتی


کنترل کننده های حرارتی برای دریافت حرارت و دمای اندازه گیری شده و نیز اندازه گیری خروج حرارت بمنظور تنظیم مقدار دلخواه دما بکار برده می شوند.

autonics-controller-2

شبکه های میدانی


وسایل شبکه میدانی ارتباطات و شبکه سازی راحت و کارآمدی را بین وسایل مختلف در فرایندهای صنعتی را تامین می کنند.

autonics-controller-3

شمارنده ها


شمارنده ها بطور وسیعی در سیستم های اتوماسیون و خطوط تولید بکار گرفته می شوند و سیگنال های پالسی گرفته شده از وسایل ورودی را نمایش داده و کنترل می کنند.

autonics-controller-4

تایمرها یا زمان سنج ها


تایمرها بصورت دیجیتال یا آنالوگ (رقمی و قیاسی) بطور وسیع در فرایندهای مختلف صنعتی و برای کنترل وسایل یا نشان دادن سیکل و چرخه عمر وسایل بکار برده می شوند.

autonics-controller-5

مالتی پنل میتر ها


وسایل اندازه گیری با چند پانل برای تعین مقدار و نمایش فرایندهای مختلف صنعتی از جمله ولتاژ ، جریان ، فرکانس و فشار مورد استفاده قرار می گیرند.

autonics-controller-6

میترها یا تجهیزات اندازه گیری (با نرخ شمارش) پالس


وسایل اندازه گیری با شمارش پالس را برای اندازه گیری و نمایش سرعت های مختلف چرخشی و فرکانس وسایل صنعتی بکار می گیرند.

autonics-controller-7

پانل گرافیکی


پانل های لمسی گرافیکی ، پانل های صفحه نمایش لمسی HMI (واسط انسان - ماشین) می باشند که برای نشان دادن و کنترل فرایندهای صنعتی بکار می روند.

autonics-controller-8

پانل های منطقی


پانل های مدار منطقی از نوع پانل های صفحه لمسی واسط انسانی همراه با کارکردهای یکپارچه PLC و I/O (ورودی/خروجی) برای کنترل جامع می باشند.

autonics-controller-9

کنترلرهای حسگر


کنترلرهای حسگر را برای بکار بردن انواع مختلف مدارهای منطقی و کارکردهایی مرتبط با سیگانال های ورودی و رله های انتقالی یا سیگنال های ارسال کننده یا ترانزیستوری مورد استفاده قرار می دهند.

autonics-controller-10

منابع تغذیه با حالت کلید زنی


منابع تغذیه با حالت کلید زنی ، منابع تغذیه الکترونیکی هستند که توان الکتریکی را به صورت موثری با بکارگیری تنظیم کننده کلید زنی تبدیل می کند.

autonics-controller-11

واحدهای نمایشی


واحدهای نمایش در اندازه های مختلف را می توان برای بیش از ۶۰ نوع مشخصه گوناگون و سیگنال ها ، برای اهداف نمایشی گوناگون بکار برد.

autonics-controller-12

کنترلرهای توان


کنترلرهای توان را برای کنترل مقدار جریان های الکتریکی در وسایلی مانند هیترها و کوره ها و ترموستات ها و موتورها بکار میگیرند.

autonics-controller-13

رله های حالت جامد


رله های حالت جامد (SSR) وسایل سوئیچینگ یا کلید زنی بادوام و قابل اعتمادی هستند و جایگزین های ایده آلی برای رله های مکانیکی می باشند.