autonics-sensor

حسگرها


حسگرها از اجزای اساسی و متداول مورد استفاده در سیستم های اتوماسیون محسوب می شوند.

autonics-controller

کنترل کننده ها


کنترل کننده ها، تجهیزات صنعتی جهت حفظ خروجی های مطلوب در فرایندهای کنترل محسوب می شوند.

autonics-motion

وسایل حرکتی


وسایل دقیق حرکتی همراه با وضوح بالا و نرخ های پاسخ سریع.

autonics-switch

سوئیچ های کنترل


شرکت آتونیکس محدوده وسیعی از سوئیچ کنترل را برای گزینه های کاربری گسترده ای فراهم می اورد.

autonics-connector

کابل ها / کانکتورها


بلوک های ترمینال ورودی / خروجی آتونیکس ، اتصال دهنده ها موجب سهولت در امر پیکربندی سیستم می شوند.

autonics-orange

راه حل رنگ نارنجی آتونیکس چیست؟

رنگ نارنجی شرکت Autonics بیانگر راه حل های اقتصادی ، بهینه ، قابل اطمینان ، پیشرفته ، جدید و جهانی می باشد و این رنگ راه حل های اتوماسیون صنعتی استثنایی را نشانه گذاری می نماید. راه حل های نارنجی شرکت Autonics تجهیزات اتوماسیون جدید، پیشرفته، قابل اطمینان و اقتصادی را ارائه می دهد که راه حل های اتوماسیون صنعتی را به صنعت جهانی پیشنهاد می نماید.


ماموریت و چشم انداز شرکت آتونیکس:

ماموریت ما ارتقای بهره وری مشتریان و مشارکت در امر توسعه صنایع جهانی و سرمایه انسانی می باشد. جهت تحقق این امر، اهداف خودمان را در جهت شناخت ارائه دهنده وسیع راه حل جهانی تنظیم نموده ایم.