محصولات

SIEMENS SOFT STARTERS 80x80 - کليد هاي اتوماتيک کامپکت زیمنس
سافت استارتر زیمنس
2015-05-15
SIEMENS CONTACTORS 80x80 - کليد هاي اتوماتيک کامپکت زیمنس
کنتاکتور زیمنس
2015-05-15
نمایش همه

کليد هاي اتوماتيک کامپکت زیمنس

کليد هاي اتوماتيک کامپکت زیمنس
SIMENSE Moulded Case Circuit Breaker (MCCB)

توضیحات

کليد هاي اتوماتيک کامپکت زیمنس:

SIEMENS Moulded Case Circuit Breaker (MCCB):

کليد هاي اتوماتيک:

به منظور حفاظت تاسيسات روشنايي , تجهيزات صنعتي ,سيم و کابل و ماشين آلات در برابر اضافه بار و جريان اتصال کوتاه از کلید اتوماتیک استفاده می شود.

دليل استفاده از کليد هاي اتوماتيک :

۱-فيوزها هميشه نمي توانند عمل حفاظت موضعي و سلکتيو را در انواع مختلف شبکه ها بطور کامل و بدون خطا انجام دهند.

 2- در صورتي که نياز به قطع همزمان سه فاز باشد نمي توان از فيوز و کليد فيوز استفاده کرد.

۳-در برخي از موارد مي بايست به محض رخ دادن حالت خاص مانند افزايش يا کاهش ولتاژ شبکه بطور خودکار قطع و آلارم هاي لازم ايجاد گردد و يا کنتاکتهايي سيگنالهايي را قطع و يا وصل و فرمان صادر کنند.

مزاياي استفاده از کليد هاي اتوماتيک :

۱- کليد هاي اتوماتيک پس از قطع مدار در اثر جريان زياد و يا هر عامل ديگري بلافاصله آماده بهره برداري مجدد مي باشند.

۲-با کمک کنتاکتهاي فرعي که در آن تعبيه شده است مي توان وضعيت کليد را در هر حالت توسط سيگنال تعيين و در اتاق فرمان منعکس کرد.

۳-ساختمان اين کليد ها به گونه اي است که اگر کليد را برروي يک مدار اتصال کوتاه شده ببنديم در ضمن عمل بسته شدن رله اضافه جريان کليد بسرعت وارد عمل شده و مدار را قطع مي کند .

 انواع کليد اتوماتيک از لحاظ ساختار :

کليد هاي اتوماتيک کامپکت (بدنه تزريقي)

Moulded Case Circuit Breaker (MCCB)

کليد هاي اتوماتيک هوايي

 Air Circuit Breaker (ACB)

کليد هاي اتوماتيک کمپکت (بدنه تزريقي)(MCCB) :

بدنه اين نوع از کليد ها از نوع خاصي از قالبهاي تزريقي ساخته مي شود و از جمله خصوصيات آنها کوچک بودن ابعاد آنها و از معايب آنها مي توان به عدم امکان سرويس و تعمير آنها و کمتر بودن قدرت قطع آنها نسبت به کليد هاي هوايي اشاره نمود .

کليد هاي اتوماتيک تا رنج ۱۲۵۰ آمپر از نوع کمپکت و کليد هاي با جريان نامي بالاتر از نوع هوايي مي باشند.

بخش هاي حفاظتي کليد هاي اتوماتيک:

کليد هاي اتوماتيک مجهز به دو قسمت حفاظتي مي باشند :

الف – قسمت حفاظت در مقابل اضافه بار:

 اين قسمت معمولا از نوع رله حرارتي بوده و در حال حاضر از نوع الکترونيکي  نيز ساخته مي شود .

با عبور جريان بار بيش ميزان تنظيم شده کليد قطع خواهد نمود.

ب- قسمت حفاظت در مقابل جريان اتصال کوتاه :

اين قسمت معمولا از نوع رله الکترو مغناطيسي بوده و بطور مستقيم و يا از طريق ثانويه يک CT  تحريک شده و موجب قطع کليد مي گردد .

از آنجا که قدرت قطع کليد هاي اتوماتيک بالا مي باشد به آنها کليد قدرت در شبکه فشار ضعيف نيز مي گويند.

توجه :

***کليدهاي اتوماتيک داراي سه کنتاکت اصلي يا قدرت , تعدادي کنتاکت هاي فرعي يا کمکي و کنتاکتهاي جرقه گير مي باشند.

*** کليد هاي اتوماتيک زير رنج ۱۲۵ آمپر طبق استاندارد فقط داراي حفاظت اضافه بار قابل تنظيم مي باشند و حفاظت اتصال کوتاه در آنها ثابت است .

تعاريف:

طبقه مصرف A :

کليد هايي که بدون تاخير زماني در مدار مورد استفاده قرار مي گيرند مانند کليد هاي اتوماتيک فشار ضعيف کمپکت .

طبقه مصرف B :

کليد هايي که داراي قدرت قطع اتصال کوتاه بالا بوده و داراي يک تاخير زماني کوتاه مدت و جريان نامي قابل تحمل کوتاه مدت قابل تنظيم مي باشند مانند کليد هاي اتوماتيک فشار ضعيف هوايي .

رله اضافه بار :

جهت حفاظت تجهيز مورد نظر در مقابل اضافه بار از رله اضافه بار در کليد استفاده مي شود اين رله ها به دوصورت الکترونيکي و حرارتي بوده و تابع جريان و تاخير زماني مي باشند.

يکي از مشکلات رله هاي اضافه با حرارتي تاثر دماي محيط برروي کارکرد آنها بود که در حال حاظر با استفاده از رله هاي الکترونيکي اين مشکل مرتفع گرديده است .

رله اتصال کوتاه :

جهت حفاظت تجهيز در مقابل جريان زياد اتصال کوتاه از رله اتصال کوتاه در کليد استفاده شده که يک رله مغناطيسي است اين رله تابعي از جريان و زمان مي باشد که در کليد هاي کمپکت فشار ضعيف بدون دخالت زمان عمل مي کند .

:Ui ولتاژ نامي عايقي  برابر مقدار ولتاژي است كه بر مبناي آن مقاومت عايقي كليد و ساير اجزاء تعيين مي گردد ۳۰۰<ui≤690<></ui≤690<>

Uimp: ولتاژ ضربه يا ايمپالس مقدار پيك ولتاژ ضربه اي كه تجهيز بدون خراب شدن مي توان تحمل كند .  برابر ۸ کيلوولت

:Ue ولتاژ نامي ولتاژي است كه ظرفيت قطع و وصل كليد بر اساس آن مشخص مي گردد و برابر ولتاژ فاز به فاز سيستم مي باشد .

Icu : حداكثر قدرت قطع اتصال كوتاه يا حداكثر مقدار جريان اتصال كوتاه كه كليد توانايي قطع آن را دارد .

 :Icsمقدار جريان اتصال كوتاه قابل قطع توسط كليد يا جرياني كه كليد مي تواند بدون هيچگونه آسيب ديدگي قطع كند . اين جريان بر حسب درصدي از Icu تعريف مي گردد .

 :Icmپيك ظرفيت وصل اتصال كوتاه يا ماكزيمم جريان اتصال كوتاه قابل وصل توسط كليد .

 اين جريان بايستي همواره بيش از جريان Icu باشد .

:Icw جريان قابل تحمل كوتاه مدت كليد

از آنجا كه كليد هاي كمپكت داراي تنظيم زمان اتصال كوتاه نمي باشند اين كليد ها جزء category A بوده و Icw براي آنها تعريف نمي شود و اين پارامتر براي كليد هاي هوايي تعريف مي گردد .

زمانهاي تنظيم : ۰٫۰۵ , ۰٫۱ , ۰٫۲۵ , ۰٫۵ , ۱ SEC

In : جريان نامي كليد

جريان نامي كليد مشخص كننده جرياني است كه كليد در شرايط از پيش تعيين شده اي تحت آن كار خواهد كرد .

Ir : جريان بار تنظيمي

اين پارامتر براي كليدهاي اتوماتيك با رله حرارتي و الكترونيكي همان اضافه بار قابل تنظيم مي باشد . بطور مثال در برخي از كليد ها اين ميزان را از ۰٫۶ تا ۱ مي توان تنظيم نمود و اين بدين معني است كه در يك كليد با جريان نامي ۱۰۰ آمپر مي توان كليد را از ۶۰ تا ۱۰۰ آمپر تنظيم نمود .

Ir = n.In , n =0.6-1

1pic - کليد هاي اتوماتيک کامپکت زیمنس

:Im جريان اتصال كوتاه كليد

اين مقدار براي كليدهاي اتوماتيك با رله مغناطيسي از ۵ تا ۱۰ برابر جريان نامي كليد قابل تنظيم مي باشد و اين مقدار در كليد هاي هوايي از ۲ تا ۱۵ برابر جريان نامي مي باشد .

بطور مثال در يك كليد با جريان نامي ۶۳۰ آمپر جريان اتصال كوتاه مي توان از ۲۲۵۰=۶۳۰*۵  تا ۶۳۰۰= ۶۳۰*۱۰ آمپر تنظيم نمود .

Im = n.In    , n =5-10

2pic - کليد هاي اتوماتيک کامپکت زیمنس

منحني نمايش دهنده مشخصه زمان – جريان در كليد هاي اتوماتيك نمايش دهنده وضعيت و نحوه عملكرد رله هاي اضافه بار و اتصال كوتاه و قطع سريع مي باشد.

در شكل زير منحني a مربوط به رله اضافه بار و منحني n مربوطه به رله مغناطيسي و منحني s مربوط به قطع آني كليد مي باشد .

چنان كه مشاهده مي شود اين كليد جريان اتصال كوتاه شديد را بسيار سريع (چند ميلي ثانيه) قطع مي كند .

3pic - کليد هاي اتوماتيک کامپکت زیمنس

ORDER NO

ردیف

۳POLE*ICU=55KA /*IR=16-20A

۳VL1702-1DD33-0AA0

۱

۳POLE*ICU=55KA /*IR=25-32A

۳VL1703-1DD33-0AA0

۲

۳POLE*ICU=55KA /*IR=32-40A

۳VL1704-1DD33-0AA0

۳

۳POLE*ICU=55KA /*IR=40-50A

۳VL1705-1DD33-0AA0

۴

۳POLE*ICU=55KA /*IR=50-63A

۳VL1706-1DD33-0AA0

۵

۳POLE*ICU=55KA /*IR=63-80A

۳VL1708-1DD33-0AA0

۶

۳POLE*ICU=55KA /*IR=80-100A

۳VL1710-1DD33-0AA0

۷

۳POLE*ICU=55KA /*IR=100-125A

۳VL1712-1DD33-0AA0

۸

۳POLE*ICU=55KA /*IR=125-160A

۳VL1716-1DD33-0AA0

۹

۳POLE*ICU=55KA /*IR=160-200A

۳VL3720-1DC36-0AA0

۱۰

۳POLE*ICU=55KA /*IR=200-250A

۳VL3725-1DC36-0AA0

۱۱

۳POLE*ICU=55KA /*IR=250-315A

۳VL4731-1DC36-0AA0

۱۲

۳POLE*ICU=55KA /*IR=320-400A

۳VL4740-1DC36-0AA0

۱۳

۳POLE*ICU=55KA /*IR=400-500A

۳VL5750-1DC36-0AA0

۱۴

۳POLE*ICU=55KA /*IR=500-630A

۳VL5763-1DC36-0AA0

۱۵

۳POLE*ICU=55KA /*IR=320-800A ETU 10-LI

۳VL6780-1AB36-0AA0

۱۶

۳POLE*ICU=55KA /*IR=320-800A ETU 20-LSI

۳VL6780-1AE36-0AA0

۱۷

۳POLE*ICU=55KA /*IR=800-1000A ETU 10-LI

۳VL7710-1AB36-0AA0

۱۸

۳POLE*ICU=55KA /*IR=800-1000A ETU 20-LSI

۳VL7710-1AE36-0AA0

۱۹

۳POLE*ICU=55KA /*IR=500-1250A ETU 10-LI

۳VL7712-1AB36-0AA0

۲۰

۳POLE*ICU=55KA /*IR=500-1250A ETU 20-LSI

۳VL7712-1AE36-0AA0

۲۱

۳POLE*ICU=55KA /*IR=350-63A

۳VL2706-1DC33-0AA0

۲۲

۳POLE*ICU=55KA /*IR=63-80A

۳VL2708-1DC33-0AA0

۲۳

۳POLE*ICU=55KA /*IR=80-100A

۳VL2710-1DC33-0AA0

۲۴

۳POLE*ICU=55KA /*IR=100-125A

۳VL2712-1DC33-0AA0

۲۵

۳POLE*ICU=55KA /*IR=125-160A

۳VL2716-1DC33-0AA0

۲۶

 

ORDER NO

ردیف

DOOR-COUPLING ROTARY OPER.METCH .SIZE 1 HANDLE, BLACK

۸UC6161-1BD10

۱

ROTARY DRIVE*VL160X,VL160,VL250* ,EXTENDED FITTING DOORS/COVERS,CMPL.

۳VL93600-3HF04

۲

SHUT REL 24V DC*VL16X, VL160,VL250, VL400*RIGHT POLE

۳VL9400-1SC00

۳

SHUNT REL 110 – 127 V DC*VL160X, VL160, VL250, VL400,RIGHT POLE

۳VL9400-1SK00

۴

SHUNT REL 220 – 250 V DC*VLI160X, VL160, VL250, VL400,RIGH TPOLE

۳VL9400-1SQ00

۵

OVERCURRNT RE VL 400*TM, LI*IR=1 60-200A,II=1000-2000A

۳VL9400-1ST00

۶

UNDERVOLTAGE REL 220 – 250 V AC *vLl160x, VL160, VL250, VL4.00*RIGHT

۳VL9400-1UH00

۷

UNDERVOLTAGE REL 24 V DC*VL160X, VL160, VL250, VL400*RIGHT

۳VL9400-1UP00

۸

AUXILIARY/ALARM SWITCH KIT*VL160X, VL160, VL250, VL400,2HS (1NO+1NC)+1AS(1NO)*N, LEFT(1), RIGHT

۳VL9400-2AD00

۹

ROTARY DRIVE*VL400, EXTENDED FITTING 000RSICOVERS, CMPL.

۳VL9400-3HF04

۱۰

SHUNT RELEASE 208 – 277 V AC *VL630, VL800, VL1250, VL1600,RIGHT

۳VL9800-1ST00

۱۱

UNDERVOLTAGE REL 220 – 250 V AC *VLG30, VL800, VL1250, VL1600*RIGHT

۳VL94800-1UH00

۱۲

VL630, VL800, VL1250, VL1600,* AUXILIARY/ALARM SWITCH KIT *2HS(1 NO+1 NC)+IAS(1 NO)*N, LEFT(1), RIGHT

۳VL9800-2AE00

۱۳

 

ORDER NO

ردیف

ICU4OKA / 415 V AC*ETU10M, LI*IN=160A,IR=64-160A*II=1,25TO11XIN

۳VL2716-1AP33-0AA0

۱

ICU4OKA / 415 V AC*ETU10M, LI*IN=250A, IR=100-250A,II=1,25T011XIN

۳VL3725-1AP36-0AA0

۲

 

ORDER NO

ردیف

۳-POLE*IR=160-200A, ICU=40KA/415V *ANN*N-REL. 1000-2000A

۳VF4211-1BK41-0AA0

۱

 

ORDER NO

ردیف

۳VF4*UNDERVOLTAGE REL*LEADS *AC 208240V* LEFT-HAND

۳VF9421 1BH1O

۱

۳VF4 * 1 AUXILIARY * LEADS* RIGHT-HAND

۳VF9422-1BB3O

۲

۳VF4 *1 AUXILIARY, 1 ALARM * LEADS * RIGHT-HAND

۳VF9422 1NB2O

۳

۳VF6 *1 AUXILIARY SWITCH * LEADS* RIGHT-HAND

۳VF9622 1BB3O

۴

۳VF6 *1 AUXILIARY SWITCH * LEADS* RIGHT-HAND

۳VF9622 1BB3O

۵

۳VF6 *2 AUXILIARY SWITCHES * LEADS*RIGHTHAND

۳VF9622 1CB3O

۶

۳VF6 *1 AUXILIARY, I ALARM * LEADS* RIGHT-HAND

۳VF9622 1NB2O

۷

۳VF7 *1 AUXILIARY SWITCH * LEADS* RIGHT-HAND

۳VF9722 1BB3O

۸

۳VF7 *2 AUXILIARY SWITCHES * LEADS* RIGHT-HAND

۳VF9722 1CB3O

۹

۳VF7 *1 AUXILIARY, I ALARM *LEADS* RIGHT-HAND

۳VF9722 1NB2O

۱۰

۳VF7*ROTARY DRIVE*COMPLETE *FITTING IN DOOR & COVER

۳VF9723-1EAOO

۱۱

 
نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کليد هاي اتوماتيک کامپکت زیمنس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی کپچا به پایان رسیده است لطفا دوباره کپچا را بارگذاری کنید.