محصولات

Trafag 80x80 - سنسورهای فشار هاگلر HOGLLER
سنسورهای فشار ترافاگ TRAFAG
۱۳۹۴-۰۱-۲۳
atek peressure 80x80 - سنسورهای فشار هاگلر HOGLLER
سنسور های فشار اتک ATEK
۱۳۹۴-۰۱-۲۳
نمایش همه

سنسورهای فشار هاگلر HOGLLER

سنسورهای فشار هاگلر

HOGLLER PRESSURE SENSORS

توضیحات

سنسورهای فشار هاگلر HOGLLER:

HOGLLER PRESSURE SENSORS:

سنسور فشار هاگلر ساخت  کشور آلمان می باشد که مناسب برای اندازه گیری فشار مایعات غیر چسبناک و کنترل سطح مایعات مخازن و هوای فشرده و مواد فاسد شدنی و غیر فاسد شدنی می باشد و برای اندازه گیری فشار در رنج های متفاوت با خروجی میلی آمپر و ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد.

رنج های گسترده سنسورهای فشار هاگلر:

سنسور فشار خلاء هاگلر ۱- تا ۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر -۱ تا ۱ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر -۱ تا ۴ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۱- تا ۵ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۱- تا ۷٫۵ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۱- تا ۱۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۱- تا ۱۶ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۱- تا ۲۵ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۱- تا ۳۵ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱- بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱٫۶بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۲٫۵ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۴ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۲/۵ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۶ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۷ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱۰ بار خروجی ۰ تا ۱۰ ولت

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱۰ بار خروجی ۰ تا ۵ ولت دی سی

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱۶ بار خروجی ۰ تا ۱۰ ولت

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱۶ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱۶ بار خروجی ۰ تا ۵ ولت دی سی

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱۸ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۲۵ بار خروجی ۰ تا ۱۰ ولت

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۲۵ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۳۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۴۰ بار خروجی ۰ تا ۱۰ ولت

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۴۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۶۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱۰۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱۰۰ میلی بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱۶۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱۶۰ بار خروجی ۰ تا ۵ ولت دی سی

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۲۵۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۲۵۰ بار خروجی ۰ تا ۱۰ ولت دی سی

سنسور فشار دیافراگمی هاگلر ۰ تا ۲۵۰ میلی بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۴۰۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار دیافراگمی هاگلر ۰ تا ۴۰۰ میلی بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۶۰۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار دیافراگمی هاگلر ۰ تا ۶۰۰ میلی بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۸۰۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۱۰۰۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

سنسور فشار هاگلر ۰ تا ۴۰۰۰ بار خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

تعریف سنسور فشار:

سنسور فشار جهت اندازه گیری فشار مایع و یا فشار گاز مورد استفاده قرار می گیرد . فشار به اصطلاح نیروی  لازم برای جلوگیری از پخش شدن  مایع  است و معمولاً به صورت نیرو بر سطح تعریف می شود.

سنسور فشار به صورت مبدل کار می‌کند و سیگنالی تابع اثر فشار تولید می کند.

کاربرد سنسور فشار:

به طور کلی می توان کاربرد سنسور فشار را به چند دسته تقسیم کرد

۱- اندازه گیری فشار : این کاربرد، کاربرد مستقیم سنسورهای فشار است که در مواردی از جمله تجهیزات هواشناسی، هواپیما، اتومبیل و سایر وسایلی که در آن‌ها فشار کارایی دارد به کار می رود

۲- اندازه گیری ارتفاع از سطح دریا : این کاربرد از رابطه بین تغییرات فشار با ارتفاع نسبت به سطح دریا استفاده می شود که کاربرد آن در هواپیما، موشک، ماهواره، بالن‌های هواشناسی و غیره می باشد

۳- آزمایش نشتی : می توان با اندازه گیری افت فشار، نشتی سیستم را به دست آورد. روش‌های متداول برای این منظور، دو روش هستند: ۱. مقایسه فشار سیستم با فشار سیستمی با نشتی معلوم و استفاده از این اختلاف فشار ۲. اندازه گیری فشار و بررسی تغییرات آن در طول یک بازه زمان

۴-اندازه گیری عمق و ارتفاع : یکی دیگر از کاربردهای سنسور فشار اندازه گیری ارتفاع سطح مایع می باشد ، از این تکنیک برای اندازه گیری جسم غوطه ور در آب مانند غواص ها ، زیر دریایی ها و یا ارتفاع سطح مایع درون یک مخزن استفاده می شود .

۵- اندازه گیری جریان : در این روش با کمک اثر ونتوری و رابطه اش با فشار، جریا ن را اندازه گرفت ، اختلاف فشار بین دو بخش یک تیوب نتوری (با قطرهای دهانه مختلف) اندازه گیری می شود. این اختلاف فشار، با سرعت جریان گذرنده از تیوب رابطه مستقیم دارد.از انجا که این اختلاف فشار نسبتاً کوچک است از سنسور فشار با بازه کم استفاده می شود.

تکنولوژی های اندازه گیری سنسور فشار:

اندازه گیری فشار توسط مانومتر ها (Manometers)

مانومتر یک شاخه ای (Single Leg Manometer)

مانومتر دو شاخه ای (V-Tube Manometer)

مانومتر مورب Inclined Manometer)

اندازه گیری فشار توسط فشار سنج های لوله بوردن (Bourdon Tube)

لوله ی C شکل (C-Tube) – لوله ی فانوسی (Bellows Tube) – لوله ی حلقوی (Helical Tube) لوله ی حلزونی (Spiral Tube)

کپسول (Capsule)– دیافراگم (Diaphragm)

اندازه گیرهای الکتریکی فشار (Electrical Pressure Measurement)

استرین گیج ها (Strain-Gages)

اندازه گیری های ظرفیتی فشار (Capacitive Pressure Measurement )

اندازه گیری های پیزوالکتریکی فشار (Piezoelectrical Pressure Measurement)

سنسورهای فشار از نظر نوع فشار اندازه گیری:

با توجه به نوع فشار، فشار سنج ها، به ۵ دسته طبقه بندی می شوند:

سنسور فشار مطلق

سنسور فشار گیج

سنسور فشار خلا

سنسور فشار تفاضلی

سنسور فشار مهرشده(sealed)

سنسور های فشار از نظر تکنولوژی ساخت:

سنسور های فشار با تکنولوژیهای زیر ساخته و در بازار عرضه می شوند:

روش دیافراگم و کپسول

ترانسدیوسر خازنی فشار

ترانسدیوسر پتانسیومتری فشار

پیزوالکتریک

تکنولوژی های حس کردن سنسور فشار:

برای سنسور های فشار  آنالوگ دو دسته بندی کلی وجود دارد:

الف)حس کردن فشار با استفاده از تکنولوژی جمع کننده نیرو:

گیج‌های کشش پیزو رزیستور

خازنی

الکترومغناطیسی

پیزو الکتریک

نوری

پتانسیومتری

ب)حس کردن فشار از طریق تکنولوژی  چگالی

رزونانس

دما

یونیزاسیون

ج)سایر روش ها (سرعت صوت، جرم، ضریب شکست)

نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سنسورهای فشار هاگلر HOGLLER”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی کپچا به پایان رسیده است لطفا دوباره کپچا را بارگذاری کنید.

telegram channel