محصولات

Sensys 80x80 - سنسورهای فشار بی دی سنسورز BD SENSORS
سنسورهای فشار سنسیس Sensys
2015-04-12
ads a 80x80 - سنسورهای فشار بی دی سنسورز BD SENSORS
سنسورهای کنار درب آتونیکس سری ADS-A
2015-04-12
نمایش همه

سنسورهای فشار بی دی سنسورز BD SENSORS

سنسور های فشار بی دی سنسورز
BD Pressure Sensors

توضیحات

سنسورهای فشار بی دی سنسورزBD SENSORS :

BD Pressure Sensors :

 بطور خلاصه محصولات بی دی سنسورز آلمان عبارتند از:

 ترانسمیترهای فشار و فشار تفاضلی، استاندارد صنعتی

ترانسمیترهای فشار و فشار تفاضلی برای سنجش پروسه ها با واسطه های HART (هوشمند)

ترانسمیترهای دیافراگمی برای سنجش سطوح و پروسه ها

ترانسمیترهای غوطه ور در مایعات ( پرابهای هیدرو استاتیک)

ترانسمیترهای فشار خاص مصارف صنایع غذایی و بهداشتی

ترانسمیترهای فشار فوق دقیق

پرشر سوئیچهای الکترونیکی / ترانسمیترهای فشار با نمایانگر مختلط

سنسورها و ترانسمیترهای فشار OEM

ترانسمترهای سطح و فشار ضد انفجار

ادوات سنجش و نمایش

لوازم جانبی

معرفی شرکت بی دی سنسورز آلمان:

شرکت آلمانی بی دی سنسورز از ابتدای تاسیس در زمینه تکنولوژی سنجش فشار و اندازه گیری سطوح هیدرواستاتیک بصورت تخصصی به فعالیت پرداخته است.

درخواستهای کاربردی و نیازهای عملی به سنجش سطح و فشار، بسیار پیچیده و توام با کاربرد سنسورهای پایه و مواد و قطعات بسیار دیگری برای قسمتهایی که در تماس مستقیم با محیط هستند، می باشد. تکنولوژی بالای سنسورهای بکار رفته شده و دستیابی هوشمند به عوامل تولید به بی دی سنسورز کمک کرده است تا ابزار سنجشی برای مصرف کنندگان فراهم آورد که در برخورد با موارد مورد نیاز، یک راه حل ایده آل باشد.

در بی دی سنسورز اساسی ترین مطالب انتخاب گزینه ها، طرحها و مواد اولیه کارآ و با کیفیت و نوآوری در قطعات سنسورها می باشد. پیش از آنکه سنسورها در ترانسمیترهای فشار و یا سطح قرار بگیرند، قابلیت اطمینان، دوام و کارآیی آنها تحت آزمایشات وسیعی مورد تایید قرار می گیرند.

ارتباط نزدیک بین بخش طراحی و توسعه، واحد تولید و آزمایشگاههای کالیبراسیون و کنترل کیفیت سبب انعطاف پذیری کاربرد محصولات، سرعت عمل در تولید، کیفیت بالای قطعات و کاهش شدید خطاها و مطابقت محصول تولیدی با برگه های اطلاعاتی از پیش منتشره شده است.

با اعتماد به تجربه سالیان دراز فعالیت بی دی سنسورز، حتی به نیازهای فوق تخصصی خود نیز دست خواهید یافت.

انواع سنسور های فشار BD SENSORS:

۳۰٫۶۰۰G:ترانسمیتر فشار با سنسور سرامیکی برای کلیه مصارف صنعتی، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۱/۶ بار الی ۰ تا ۲۵۰ بار، دقت ۱% و پورت ساده .

۲۶٫۶۰۰ G:ترانسمیتر فشار با سنسور سرامیکی برای کلیه مصارف صنعتی، فشار قابل اندازه گیری ۰ تا ۱ بار الی ۰ تا ۴۰۰ بار و فشارهای منفی، دقت ۰/۵ درصد.

۱۸٫۶۰۰ G:ترانسمیتر فشار با سنسور استیل ضد زنگ، بدون عایق بندی سیال برای مصارف پنوماتیک، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۱۰۰ میلی بار الی ۰ تا ۶ بار و وکیوم، دقت ۰/۵ درصد و پورت ساده .

۱۸٫۶۰۱ G:ترانسمیتر فشار با سنسور استیل ضد زنگ برای کلیه مصارف صنعتی فشار پایین، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۱۰۰ میلی بار الی ۰ تا ۶ بار و وکیوم، دقت ۰/۵ درصد و پورت ساده.  

 18.605 G:ترانسمیتر فشار با سنسور استیل ضد زنگ غوطه ور برای اندازه گیری ارتفاع آب مخازن و مایعات رقیق و خالص، ارتفاع قابل اندازه گیری ۰ تا ۱ متر آب الی ۰ تا ۱۰ متر آب، مجهز به سیم دارای لوله هوا، دقت ۰/۵ درصد و پورت ساده .

۱۷٫۶۰۰ G:ترانسمیتر فشار با سنسور استیل ضد زنگ برای کلیه مصارف، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۶ بار الی ۰ تا ۶۰۰ بار، دقت ۰/۵ درصد و پورت ساده .

DMP343 :ترانسمیتر فشار با سنسور استیل ضد زنگ بدون عایق بندی سیال، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۱۰ میلی بار الی ۰ تا ۱۰۰۰ میلی بار، دقت ۰/۳۵ درصد و پورت ساده.

DMP331 :ترانسمیتر فشار با سنسور استیل ضد زنگ برای کلیه مصارف، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۱۰۰ میلی بار الی ۰ تا ۴۰ بار و وکیوم، دقتهای ۰/۳۵، ۰/۲۵ و ۰/۱ درصد، پورتهای ساده و دیافراگمی، مصارف عادی و ضد انفجار .

DMP333 :ترانسمیتر فشار با سنسور استیل ضد زنگ برای کلیه مصارف، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۶۰ بار الی ۰ تا ۶۰۰ بار، دقتهای ۰/۳۵، ۰/۲۵ و ۰/۱ درصد، پورتهای ساده و دیافراگمی، مصارف عادی و ضد انفجار.

DMP331P :ترانسمیتر فشار دیافراگمی با سنسور استیل ضد زنگ برای کلیه مصارف، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۱۰۰ میلی بار الی ۰ تا ۴۰ بار و وکیوم، دقتهای ۰/۳۵ و ۰/۲۵ درصد، پورت دیافراگمی تخت، مصارف عادی و ضد انفجار، تحمل دما تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد .

DMK331P :ترانسمیتر فشار دیافراگمی با سنسور استیل ضد رنگ برای کلیه مصارف، فشار قابل اندازه گیری ۰ تا ۶۰ بار الی ۰ تا ۴۰۰ بار، دقت ۰/۵ درصد، پورت دیافراگمی تخت، مصارف عادی و ضد انفجار، تحمل دما تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد .

DMP334 :ترانسمیتر فشار سخت کار فشار بالا با سنسور استیل ضد زنگ، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۶۰۰ بار الی ۰ تا ۲۲۰۰ بار، دقت ۰/۳۵ و ۰/۲۵ درصد .         

DMD341 :ترانسمیتر فشار تفاضلی جهت اندازه گیری اختلاف فشار با سنسور سلیکونی، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۶ میلی بار الی ۰ تا ۱۰۰ میلی بار، دقت ۲%، ۱% و ۰/۳۵ درصد.

LMK331 :ترانسمیتر فشار دیافراگمی با سنسور سرامیکی برای کلیه مصارف، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۴۰۰ میلی بار الی ۰ تا ۶۰ بار، دقت ۰/۵ درصد و پورت دیافراگمی سرامیکی .

LMP331 :ترانسمیتر فشار دیافراگمی با سنسور استیل ضد زنگ برای کلیه مصارف، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۱۰۰ میلی بار الی ۰ تا ۴۰ بار، دقتهای ۰/۳۵، ۰/۲۵ و ۰/۱ درصد و پورت دیافراگمی استیل .

LMK351 :ترانسمیتر فشار دیافراگمی با سنسور سرامیکی برای کلیه مصارف، فشارهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۴۰ میلی بار الی ۰ تا ۲۰ بار، دقت ۰/۳۵ و ۰/۲۵ درصد و پورت دیافراگمی سرامیکی.

LMK307 :ترانسمیتر فشار و ارتفاع غوطه ور با قطر ۲۷ میلیمتر جهت اندازه گیری ارتفاع مخازن مایعات و آبهای آزاد، با سنسور سرامیکی و بدنه استیل، ارتفاع عای قابل اندازه گیری ۰ تا ۴ متر آب الی ۰ تا ۲۵۰ متر آب، دارای کابل با لوله هوا، دقت ۰/۵ درصد و پورت دیافراگمی.

LMP307 :ترانسمیتر فشار و ارتفاع غوطه ور با قطر ۲۷ میلیمتر جهت اندازه گیری ارتفاع مخازن مایعات و آبهای آزاد با سنسور استیل ضدزنگ و بدنه استیل، ارتفاعهای قابل اندازه گیری ۰ تا ۱ متر آب الی ۰ تا ۲۵۰ متر آب، دارای کابل با لوله هوا، دقت ۰/۳۵، ۰/۲۵ و ۰/۱ درصد، پورت دیافراگمی پوشش دار.

نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سنسورهای فشار بی دی سنسورز BD SENSORS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی کپچا به پایان رسیده است لطفا دوباره کپچا را بارگذاری کنید.