جعبه های اتصال آتونیکس | Autonics Sensor Distribution Boxes

autonics-connector-5

Autonics Sensor Distribution Boxes
جعبه های اتصال آتونیکس

جعبه های ترمینال سنسور می توانند ارتباطات سنسور را ساده کنند و انعطاف پذیری نصب سنسور های متعدد در برنامه های مختلف را فراهم می سازند.

جعبه های اتصال آتونیکس
جعبه اتصال
PT SERIES PT SERIES
جعبه اتصال
دریافت کاتالوگ

telegram channel

error: