معرفی کابل ها و اتصال دهنده های آتونیکس

autonics-connector-0

کابل ها / اتصال دهنده ها

بلوک های ترمینال ورودی / خروجی / اتصال دهنده (کانکتورها) / کابل های شرکت آتونیکس موجب پیکربندی آسان سیستم می شوند. با داشتن محصولات طراحی شده جهت اتصال ساده، آتونیکس به ما قول حداکثر کارایی کاربری را می دهد.