معرفی کابل ها و اتصال دهنده های آتونیکس

autonics-connector-0

کابل ها / اتصال دهنده ها

بلوک های ترمینال ورودی / خروجی / اتصال دهنده (کانکتورها) / کابل های شرکت آتونیکس موجب پیکربندی آسان سیستم می شوند. با داشتن محصولات طراحی شده جهت اتصال ساده، آتونیکس به ما قول حداکثر کارایی کاربری را می دهد.

telegram channel

error: