معرفی محصولات آتونیکس

autonics-orange

راه حل رنگ نارنجی آتونیکس چیست؟

رنگ نارنجی شرکت Autonics بیانگر راه حل های اقتصادی ، بهینه ، قابل اطمینان ، پیشرفته ، جدید و جهانی می باشد و این رنگ راه حل های اتوماسیون صنعتی استثنایی را نشانه گذاری می نماید. راه حل های نارنجی شرکت Autonics تجهیزات اتوماسیون جدید، پیشرفته، قابل اطمینان و اقتصادی را ارائه می دهد که راه حل های اتوماسیون صنعتی را به صنعت جهانی پیشنهاد می نماید.


ماموریت و چشم انداز شرکت آتونیکس:

ماموریت ما ارتقای بهره وری مشتریان و مشارکت در امر توسعه صنایع جهانی و سرمایه انسانی می باشد. جهت تحقق این امر، اهداف خودمان را در جهت شناخت ارائه دهنده وسیع راه حل جهانی تنظیم نموده ایم.